Vo štvrtok 17.12. adresovali členovia Iniciatívy otvorenú výzvu zástupcom politických strán a hnutí. V nej sa politikov pýtajú, aké konkrétne opatrenia prijmú pre zvýšenie transparentnosti legislatívneho procesu, zníženie korupcie a zefektívnenie súdnictva v prípade, ak sa stanú súčasťou vlády, ktorá vznikne po marcových parlamentných voľbách. Celé znenie Výzvy  nájdete v sekcii DOKUMENTY.

Oslovené politické strany a hnutia mali do 15.1.2016 zasielať svoje odpovede na tri otázky, ktoré im členovia Iniciatívy adresovali vo výzve. Podľa inštrukcií nemali odpovede na priložené otázky presiahnuť 100 slov. Odpovede zverejňujeme v znení a forme, v akej sme ich obdržali od jednotlivých strán a hnutí.

Zo zástupcami oslovených politických strán sa uskutoční verejné diskusné stretnutie dňa 4.2.2016 o 16:00 v Crowne Plaza Hoteli v Bratislave.