Konferencia: Dôvera vo vládu zákona (13.6.2019)


Predvolebné diskusné podujatie (4.2.2016)


Pracovné raňajky "Ako posudzovať dopady legislatívy? Od vízie k akcii", spolu-organizované so Zastúpením Európskej komisie v SR. (19. 6. 2014)

V priebehu posledných rokov sa na Slovensku zaviedol systém pripomienkovania návrhov nových zákonov a zapojenia rôznych...